Wat betekenen de letters "DO"?

De letters "DO" staan voor Diploma in de Osteopathie. Oorspronkelijk komt deze titel uit de USA en betekende in eertse instantie "Diplomated Osteopath". Nadien werd het omgevormd tot "Doctor in Osteopathy". In Europa bleef men bij de oorspronkelijke betekenis.

Is een osteopaat een kinesitherapeut of een arts?

Een osteopaat is een osteopaat.

Het is wel zo dat de opleiding tot osteopaat in België in het verleden enkel mogelijk was in het kader van een beroepsbegeleidende opleiding. De toelatingsvoorwaarden tot zulke opleiding zijn een medisch of paramedisch diploma (arts of kinesitherapeut). Als professioneel osteopaat is het niet geoorloofd om zijn beroep te cumuleren. Ook wensen de verschillende beroepsgroepen duidelijke keuzes, die het ook voor de zorgconsument éénduidig maken bij wie ze terechtkomen voor hun zorg.
Het opstarten van een voltijdse 6-jarige universitaire opleiding tot osteopaat heeft hierin verandering gebracht en zal beslist ook een bijdrage leveren om de osteopathie nog meer zijn eigen identiteit te geven.

Heb ik een medisch voorschrift nodig voor een osteopathische consultatie?

Uw osteopaat heeft geen nood aan een medisch voorschrift van uw huisarts of specialist. Toch kan het nuttig zijn om testresultaten van reeds uitgevoerde onderzoekingen mee te brengen en voor te leggen aan uw osteopaat.
 

Hoeveel osteopathische behandelingen heb ik nodig?

Het aantal behandelingen is o.a. afhankelijk van de aard en de chroniciteit van de klacht. Dit betekent dat deze vraag zeer moeilijk te beantwoorden is en zeer individueel dient betracht te worden. Toch kan men stellen dat er gemiddeld gezien na twee à drie behandelingen een duidelijke verbetering van de klachten dient waargenomen te worden. Uw osteopaat zal u graag meer uitleg verschaffen betreffende de te verwachten prognose van uw klachten.   

Wat is een functionele aandoening?

Een functionele aandoening is een klacht bij een patiënt waarbij men geen duidelijk lichamelijke afwijking kan vaststellen. Kenmerkend voor een functionele aandoening is dat er geen sprake is van beschadigingen van organen of weefsels. Wel werkt het lichaam niet optimaal, de functies zijn gestoord. Voorbeelden van dergelijke klachten zijn: het chronisch vermoeidheidssyndroom, spastische dikke darm of prikkelbaredarmsyndroom, fibromyalgie, functioneel verlaagde bloedsuikerspiegel (hypoglycaemie), ... 

Wat is eerstelijnszorg?

Eerstelijnszorg wordt aangeboden door zorgverstrekkers in dat segment van de gezondheidszorg waarop gebruikers een beroep doen voor de eerste deskundige opvang, behandeling of meer continue begeleiding van de gezondheidsproblemen, al dan niet na verwijzing door een andere zorgaanbieder of door een organisatie, dienst of persoon met een meer gespecialiseerd zorgaanbod.

Vlaams decreet eerstelijnsgezondheidszorg 20.04.2004

Comments