Hoe verloopt een osteopathische consultatie?

Osteopaten beoefenen een manueel beroep met een specifieke, doorgedreven handvaardigheid. De behandeling steunt op een diagnostiek gevormd door een diepgaande anamnese (bevraging), een klassiek klinisch onderzoek aangevuld met een specifiek palpatie-onderzoek van het individu, waarbij de osteopaat opmerkzaam is voor bewegingsbeperkingen op alle mogelijke niveaus. Indien nodig aangevuld met klinische of paraklinische onderzoekingen. 

Behandelduur en frequentie zijn afhankelijk van de individuele patiënt/zorgconsument en zijn klacht. De patiënt wordt hierover geïnformeerd, alsook over eventuele veranderingen in diagnose, behandelingsplan, bijkomende klinische onderzoeken en/of doorverwijzing. Toch kunnen we stellen dat een osteopathische consultatie gemiddeld 45 minuten duurt.

Comments