Veiligheid van de patiënt

Osteopathie is vooral ook een veilige diagnose- en behandelmethode. 

Het onderzoek dat hierrond werd gevoerd, toont aan dat er weinig tot geen neveneffecten worden vermeld na een osteopathische behandeling. Als er dan al ongewenste effecten worden gemeld, zijn deze meestal zeer mild en van korte duur (zoals stijfheid, vermoeidheid, lichte hoofdpijn, ...).

Voor wat betreft de in de media veelbesproken en sterk gevreesde nekmanipulaties (zie ook foto), bestaat er eenvoudigweg te weinig cijfermateriaal uit klinische studies om tot een gefundeerde uitspraak te komen.
Basiswetenschappelijk onderzoek vertelt ons dat de mechanische belasting tijdens deze nekmanipulaties niet verantwoordelijk kan geacht worden voor de zware complicaties waarvoor gevreesd. Als er dan al zware verwikkelingen zouden voorkomen, zijn deze uiterst zeldzaam te noemen.
Er wordt aangenomen dat de voordelen van manipulatieve interventie voor patiënten met nekpijn, de risico’s overstijgen.

We kunnen in elke geval nog meegeven dat de beroepsgroep van osteopaten in België, als eerstelijnsgezondheidszorg, de laagste verzekeringspremie betaalt voor burgerlijke aansprakelijkheid en dat bovenaan op de lijst van redenen voor tussenkomst van de verzekering de "bril" van de patiënt prijkt.