Wanneer naar een osteopaat?

Hieronder wordt er eerder een opsomming gegeven van klachten waarmee een patiënt tot bij een osteopaat komt (deze lijst dient enkel als richtlijn en het is niet de bedoeling om volledig te zijn):

 • Klachten die in relatie staan tot het bewegings- en zenuwstelsel, zoals: pijn, ongemak en verminderde functie van spieren, gewrichten. 
 • Een val, kwetsuren en verstuikingen, de effecten van een onaangepaste houding, verhoogde spanning, emotionele stress en hoofdpijn. 
 • Een verminderde functie van lichaamssystemen die zich merkbaar maken in de vorm van verteringsproblemen, klachten van de bloedsomloop, ademhalingsklachten, oor-, neus- en keelproblemen, urologische klachten, stressgerelateerde en infectieziekten. Het is ook aangetoond dat osteopathische zorg effectief ondersteunend is bij ziekenhuisopname en postoperatief herstel. 
 • Sport-gerelateerde klachten op alle niveaus, topsporters incluis. 
 • Geassocieerde klachten bij zwangerschap, de pasgeborene en tijdens de kindertijd. 
 • Soms weet de patiënt niet wat er scheelt maar ze voelen zich niet goed. Misschien voelen ze zich “niet goed in hun vel”, of ervaren ze een gebrek aan comfort dat er voordien wel was. 

Specifiek voor zuigelingen

Osteopathie ja, maar bij welke klachten?

 • Mijn baby heeft problemen met zuigen of slikken; 
 • Mijn baby stopt soms enkele seconden met ademen (apneu).
 • Mijn baby draait het hoofdje steeds in dezelfde richting; zijn/haar schedel is afgeplat of enigszins vervormd; 
 • Mijn baby huilt en is moeilijk te sussen, heeft slaapproblemen, is steeds geagiteerd; 
 • Mijn baby heeft oprispingen en darmkrampen. Zijn/haar buikje is gespannen, heeft een moeilijke stoelgang of heeft vaak de hik; 
 • Mijn baby heeft steeds hetzelfde oogje dat traant; 
 • Mijn baby houdt zich scheef gebogen, verwringt zich of gooit regelmatig het hoofdje naar achteren; 
 • Een heupje blijft steeds meer gebogen; 
 • Mijn baby gebruikt een arm of een hand minder dan de andere. 

 
Ook deze lijst is niet volledig.