Osteopathie: een evidence-informed practice in de eerste lijn

Evidence informed osteopathy (EIO) staat voor een osteopathie die haar eigen kennis en ervaring met inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek kritisch aftoetst, om op die manier voor een concreet klinisch geval een optimale oplossing te vinden of strategie te ontwikkelen. EIO is prioritair voor onze beroepsgroep en maakt integraal deel uit van het academisch onderwijs in de osteopathie.

Uit het KCE-Rapport 148A: „Stand van zaken voor de osteopathie en de chiropraxie in België” blijkt dat het merendeel van de patiënten een osteopaat consulteert voor musculo-skeletale klachten (in hoofdzaak rug- en nekklachten) en dat de osteopathie een bewezen effectiviteit heeft voor wat betreft deze nek- en lage rugpijn.

Niettegenstaande de relatief grote hoeveelheid studies met betrekking tot lagerug- en nekklachten, mag men de effectiviteit van de osteopathie echter niet beperken tot enkel deze klachten. Een analyse van de beschikbare literatuur levert aanwijzingen dat osteopathie effectief is bij bijvoorbeeld:

  • Hoofdpijn
  • Houdingsasymmetrie bij kinderen
  • Malocclusie
  • Pneumonie
  • Prikkelbare-darm-syndroom
  • Chronische prostatitis
  • Schouderpijn
  • Temporomandibulaire klachten
  • Klachten van de onderste urinewegen
  • Zwangerschapsklachten

Dat er hieromtrent nog bijkomend wetenschappelijk onderzoek dient te gebeuren spreekt voor zich. Daarin verschilt de osteopathie echter niet van andere medische beroepen. Door klinisch en fundamenteel onderzoek wil de beroepsgroep voldoende evidentie verzamelen ter verbreding van haar indicatiegebied, zodat dit een correctere weerspiegeling geeft voor wat als osteopaat in de alledaagse praktijk ervaren wordt.

Enkele studies suggereren dat osteopathische zorg kostenbesparend is, de nood aan medicatie doet afnemen, de patiënt aan minder diagnostische testen blootstelt en in vele gevallen een verminderd risico op complicaties geeft.

We nemen als beroepsgroep graag onze verantwoordelijkheid om van onze osteopathie een evidence-informed practice te maken, die leidt tot zorg op maat van de patiënt. 

Voor meer informatie met betrekking tot EIO en de eerstelijnsfunctie van osteopathie verwijzen we graag naar de PDF-documenten hieronder. Ook het beroepscompetentieprofiel van de osteopathie werd ter informatie toegevoegd.

 

Nieuw onderzoek

Wenst u zich op de hoogte te houden van nieuw wetenschappelijk onderzoek binnen de osteopathie, kan u zich kostenloos inschrijven voor de nieuwsbrief van het Centre for Osteopathic Medicine Collaboration (C.O.ME), door op hun home-pagina uw e-mail adres in te vullen.

Comments