Kosten en vergoeding van osteopathische zorg

Het ereloon per consultatie bedraagt 65 Euro. 

Omdat de osteopathische zorg (nog) niet opgenomen is in de “verplichte ziekteverzekering” (RIZIV), wordt de terugbetaling ervan sinds 2000 door de mutualiteiten (ziekenfondsen) georganiseerd via hun “bijkomende verzekering”. 

Enkel osteopaten die door de mutualiteiten erkend worden, komen voor deze terugbetaling in aanmerking. Hiertoe hebben wij van de mutualiteiten een erkenningsnummer (095 …) gekregen. Na elke consultatie krijgt de patiënt een uniform “attest osteopathie” dat hij/zij dan kan aanbieden aan zijn/haar ziekenfonds. 
Er wordt een tussenkomst voorzien van 10 EUR per consultatie met een maximum van 5 consultaties per kalenderjaar. Het bedrag en het aantal tussenkomsten kan licht variëren afhankelijk van bij welk ziekenfonds men aangesloten is. 

Sommige aanvullende verzekeringen (DKV, …) voorzien, in specifieke polissen, in een hogere terugbetaling van osteopathische zorg. Wij raden de patiënt aan om inlichtingen in te winnen zijn/haar verzekeraar.