Definitie Osteopathie

"Osteopathy is a primary contact and patient-centred healthcare discipline, that emphasises the interrelationship of structure and function of the body, facilitates the body’s innate ability to heal itself, and supports a whole-person approach to all aspects of health and healthy development, principally by the practice of manual treatment"

European Standard of Osteopathic Healthcare Provision

"Osteopathie is een persoongerichte gezondheidsdiscipline in de eerste lijn, dat de nadruk legt op de onderlinge relatie van structuur en functie van het lichaam, en dat voornamelijk door middel van een manuele aanpak het aangeboren vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen en alle aspecten van gezondheid en gezonde ontwikkeling ondersteunt, door een beandering van de gehele persoon"

Vrij vertaald

“Osteopathy is a system of medicine that emphasizes the theory that the body can make its own remedies, given normal structural relationships, environmental conditions, and nutrition. It differs from allopathy primarily in its greater attention to body mechanics and manipulative methods in diagnosis and therapy.”

World Health Organization (WHO)