Bij uw osteopaat

Osteopathie staat voor een globale benadering van het individu en is gesteund op een grondige kennis van het menselijk lichaam. 

Uw osteopaat is de aangewezen persoon voor aandoeningen van functionele aard(1) met hun daaraan gerelateerde pijn en ziekteverschijnselen. Hij/zij werkt hoofdzakelijk met de handen. Bij uw osteopaat kan u terecht voor aandoeningen van het bewegingsstelsel (zoals rug- en allerhande gewrichtsklachten) maar u kan ook bij uw osteopaat op consultatie voor functiestoornissen die geen betrekking hebben op het bewegingsstelsel (zoals bijvoorbeeld functionele klachten van het spijsverteringsstelsel of de bloedsomloop).

De osteopaat werkt nauw samen met uw huisarts of specialist. 

(1) "functionele aandoeningen" zijn klachten bij een patiënt waarbij men geen duidelijk lichamelijke afwijking kan vaststellen. Kenmerkend voor functionele aandoeningen is dat er geen sprake is van beschadigingen van organen of weefsels. Wel werkt het lichaam niet optimaal, de functies zijn gestoord. Voorbeelden van dergelijke klachten zijn: het chronisch vermoeidheidssyndroom, spastische dikke darm, fibromyalgie, functioneel verlaagde bloedsuikerspiegel (hypoglycaemie), ...  

De osteopaat realiseert de zorg voor de patiënt in de eerste lijn. Dit wil zeggen dat er voor het bezoek aan een osteopaat geen verwijzing van een huisarts of van een specialist nodig is. 

Osteopathie is een veilige geneeswijze met als doelstelling het herwinnen van een optimale functie. Hierdoor kan het gebruik van medicatie en/of chirurgie mogelijk beperkt worden. 

Comments